فرم مشخصات مشتری جهت احزار نمایندگی

 • مشخصات مشتری

 • مشخصات شرکت

 • حوزه فعالیت و توان عملیاتی

 • امکانات توزیع

 • امکانات ساختمانی و انبارداری

 • نوع ضمانت

 • معرف

 • وضعیت اعتبار مشتری

 • مشخصات کالاهای در حال توزیع

 • 1-

 • 2-

 • 3-

 • 4-

 • 5-

 • 6- (اختیاری)

 • 7- (اختیاری)

 • ***مهم ***

  خواهشمند است پس از تکمیل فرم مدارک ذیل به آدرس ایمیل sadegh.shifteharayeshargh@gmail.com ارسال گردد.
 • 1- تصویر کد اقتصادی و تصویر آگهی تاسیس
  2-تصویر آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
  3-تصویراجاره نامه یا سند مالکیت دفتر و انبار
  4-تصویر کارت خودرو پخش
  5-تصویر جواز کسب
  6-کروکی محل کسب انبار
  7-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره

  sadegh.shifteharayeshargh@gmail.com