سس ۹۰۰ گرمی صادق

سس 900 گرمی صادق

محتویات

روغن سویا
شکر سفید
اسید سیتریک
آب
نمک
نشاسته

ویژگی ها

دارای مواد طبیعی
بسته بندی ۱۲ عددی
۹۰۰ گرم (۲۴-+)
دارای نشان حلال
بهترین کیفیت
دارای نشان استاندارد

سس ۲۰۰ گرمی صادق

سس 200 گرمی صادق

محتویات

روغن سویا
شکر سفید
اسید سیتریک
آب
نمک
نشاسته

ویژگی ها

دارای مواد طبیعی
بسته بندی ۲۴ عددی
۲۰۰ گرم (۸-+)
دارای نشان حلال
بهترین کیفیت
دارای نشان استاندارد