امام رضا (ع) : هرکـه گره از کار مـؤمنى بـگشاید، خـداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید. (منتخب میزان الحکمه، ص ۲۷۰)

شرکت شهدین ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دار و آسیب دیدگان این حادثه غم انگیز و دعا جهت شفای عاجل مصدومان ، نظر به وسعت نیاز آسیب دیدگان زلزله، به کلیه هموطنان عزیزی که قصد یاری رساندن و شرکت در این امر خیر را دارند، اعلام میدارد به میزان ۴۰ درصد از سهم کمک های مردمی در زمینه تامین مواد غذایی کنسروی تولید شده در این شرکت را عهده دار خواهد شد.

امید که با بهرمندی از روح تعاون موجود در همه اقشار جامعه، بتوانیم سهمی در کاهش آلام و رنج بازماندگان این حادثه ایفا نماییم.

صنایع غذایی شهدین

تلفن

۳۱۴۳۴ – ۰۵۱