در طرح ۲۰۲۰، به پاس قدردانی از تلاش های بی وفقه ی مهندسین فروش عزیزی که فروش خود را به حد نصاب اعلام شده رسانده اند، جوایزی بعنوان فروشنده پرتوان به ایشان اهدا خواهد شد  .

در این طرح، به کلیه ی این عزیزان و بدون قرعه کشی، یک دست کت و شلوار و یا یک کیف کیف زنانه زیبا، اهدا خواهد شد.

طرح2020

همچنین، به تمامی همکاران سوپروایزر و یا سرپرستان فروشی که بتوانند چهار مهندس فروش خود را به حد نصاب این طرح برسانند نیز، این جوایز تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که حدنصاب فروش مطابق با جدول زیر محاسبه خواهد شد.

حدنصاب فروش

همکارانی که تاکنون مشمول این طرح شده اند:

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
۱آقای یزدیکرمان
۲خانم حسن نژادکرمان
۳خانم پریسا ناصریکرمانشاه
۴آقای امیرعلی منتیکرمانشاه
۵آقای روح الله حیرانیکرمانشاه
۶آقای حامد کلیوندکرمانشاه